Web PLK – Spletna aplikacija za obravnavanje klicev v sili

Web PLK
Naročnik:
MORS Uprava za zaščito in reševanje Republike Slovenije

Aplikacija webPLK je spletna aplikacija, ki je namenjena operaterjem v regijskih centrih za obveščanje oziroma osebam, ki obravnavajo klice na številko 112. Aplikacija webPLK je lokalizirana v vsakem regijskem centru. WebPLK zaradi svoje modularnosti omogoča fleksibilno konfiguracijo zalednega dela aplikacije (backend).
WebPLK je bil zasnovan posebej za primere kritične uporabe, ki jih izvajajo organi javne zaščite in obvladovanja nesreč (URSZR). Sistem ponuja edinstveno rešitev za izdelke, zasnovano tako da državljanom omogoča dostop do organov 112 številke z uporabo starega sistema, ki temelji na glasovnem klicu, SMS-u, WAP-u, kot tudi komunikacijskih sistemov naslednje generacij, kot so VOIP, Video in eCall.
Z zagotavljanjem modularnosti programske opreme, najvišjim nivojem prilagodljivosti, odprtim pristopom in strukturno prilagodljivostjo (distribucijska struktura in struktura , ki se nahaja v t.i. oblaku.) skupaj z agnostično namestitvijo odjemalca OS, je webPLK kot klicni in dispečerski sistem že postavljen kot t.i. Sistem naslednje 112 generacije (Next generation 112 system).
Kot sistem, webPLK že več let deluje v operativni uporabi kot centralni sistem upravljanja 112 klicev v slovenski upravi za civilno zaščito in pomoč pri nesrečah, ki se razvija od osnovne konzole ki sprejema klice do celotnega komunikacijskega centra. Sistem povezuje lokalne klice, odjemalcev in odpremnikov v državni operativni center. WebPLK to doseže z zagotavljanjem nemotene glasovne in podatkovne izkušnje prek različnih regij, storitev in organizacij (gasilske enote, reševalne enote, policija, intervencijski štabi itd.).

Glavne lastnosti webPLK-ja:
– Prilagodljiva strežniška struktura. Modularnost sistema webPLK omogoča končnemu uporabniku da nastavi v sistemu lastne nastavitve in prilagodi samo konfiguracijo.
– Temelji na t.i. oblaku
– Distribuira rešitve na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni. Funkcija dadatool 112 omogoča da so zunanje enote del sistema, zagotavlja pa tudi dodatno obliko redundance podatkov.
– izvajanje algoritmov akcijskega načrta – algoritmi akcijskega načrta ponujajo hitro in uporabniku prijazen dostop do ustreznega akcijskega načrta za kraj in specifiko nesreče – hierarhična uporaba lokacije in vrste dogodka – kratki akcijski načrt za aktiviranje enot.
– Prilagoditev delovnega mesta operaterjev
– Komunikacijske storitve ki jih sistem podpira:
• CS voice, VoIP, radio, paging, SMS, AML, eCall Video, GIS, WAP, lokalne podatkovne CRM baze
– Točke za javne varnosti: SMS, eCall, redundanca.
– Operaterjev dnevnik: podrobna dnevna aktivnost uporabnikov, izpis dokumentacije ob menjavi izmene
– splošna notranja sporočila – jasen vpogled v notranjo komunikacijo med operaterji
– statistični podatki in predstavitev (za vse vrste podprtih storitev).