Regista – NZS podporna aplikacija

Naročnik:
Nogometna zveza Slovenije

Sistem Regista je aplikacija za upravljanje delovnih procesov nogometnih zvez. Sistem uporabnikom omogoča kontrolo nad vsemi elementi v procesu, pri tem pa beleži vse stvari tudi o vseh vključenih akterjih.
Ti akterji so: regionalne nogometne zveze, klubi, igralci, trenerji, sodniki, delegati, kontolorji sojenja, diciplinski sodniki kot tudi tekmovalne (klubske in reprezentančne) in administrativne komisije.

Prednosti sistema:
– Nudi visok odziv in dostopnost sistema ne glede na to kateri operacijski sistem se koristi. Omogočena je tudi redundanca podatkovnega dela.
– Modularna struktura omogoča izvajanje mehkih nadgradenj in zahtevanih optimizacij. V skladu s tem je možna tudi parcialna uporaba sistema, od osnovnega do polnega obsega.
– Večnivojski dostop do sistema zagotavlja najvišjo stopnjo varnosti oz. zaščite. Administrator sistema upravlja s širokim naborom uporabniških pravic katere so dodeljene posameznemu uporabniku sistema. Omogočeno je tudi dodeljevanje pravic, katere so časovno omejene.Sistem Regista je od leta 2015 v produkcijski uporabi kot glavni IT sistem Nogometne zveze Slovenije.